Nainstalujte si:
       

Překlad oxygen


oxygen = kyslík; kyslíkový; kyselina; analyzátor O2
cutting oxygen = řezací kyslík; řezný kyslík;
liquid oxygen = kapalný kyslík; zkapalněný kyslík;

Překlad oxygen z webu:
Oxygen runs out.  Vyčerpá se kyslík.
The oxygen hissed softly.  Kys­lík tiše syčel.
Is your oxygen mask on tight?  Těsní ti kyslíková maska dobře?
We're pumping pure oxygen through your lab now.  Vháníme ti teď do laboratoře čistý kyslík.
Even with this low oxygen content, it's almost breathable;  Dokonce i s takhle malým obsahem kyslíku je skoro dýchatelný;
The storm seemed to suck oxygen away from him.  Jako by z něj bouře vysávala kyslík.
Removing our goggles, we pulled on our oxygen masks.  Sundala si brýle a oba jsme si nasadili kyslíkové masky.
Don't know how many skillions of kilograms of oxygen a day.  Nemám ponětí, kolik kyslíku denně vyprodukuje.
She'll compose herself in bindu suspension to reduce her oxygen needs.  Zklidni se bindúovým znehybněním, aby snížila svou potřebu kyslíku.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroxygen sensor   pacemaker   pacing   package   packaging   packet   packing   packing ring