Nainstalujte si:
       

Překlad oxide


oxide = kysličník; oxid; kysličníkový; vápno; dříve kysličník; zásaditý uhličitan
arseous oxide = arsenik; oxid arsenitý;
auric oxide = oxid zlatitý; kysličník zlatitý;
beryllium oxide = oxid beryllnatý; oxid beryllnatý;
boric oxide = oxid boritý; kysličník boritý;
cadmium oxide = oxid kademnatý; kysličník kademnatý; oxid dusný;

Překlad oxide z webu:
Where would you obtain the oxides or nitrates?  Kde byste sehnal oxidy nebo nitráty?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroxychloride   oxygen   oxygen sensor   pacemaker   pacing   package   packaging   packet