Nainstalujte si:
       

Překlad owner


owner = majitel; vlastník; držitel (vozidla); majetník; rejdař; vlastnický; majitelka; provozovatel; posesor; objednavatel; objednatel; stavebník; zapsaný vlastník
aircraft owner = majitel letounu; vlastník letounu;
beneficial owner = nominální vlastník; krycí vlastník (zejména u akcií); bezprostřední vlastník; uživatel požitků; beneficiát;
first owner = první vlastník; první majitel; spoluvlastník;

Překlad owner z webu:
Owner and two employees.  Majitel a dva zaměstnanci.
The owner didn't care.  Majiteli už to bylo jedno.
You're the owner of this aircraft?  Vy jste majitel tohoto letadla?
Is your factory owner here?  Je ta majitelka tady?
You're my husband, not my owner remember?  Jsi můj muž, ne majitel, to snad víš.
We have the rights of any owner of property.  Máme práva náležející každému vlastníku.
I bought it in your presence from the owner and there it lies.  Koupil jsem ji od majitele za vaší přítomnosti - a tady ji máte.
A few seconds later they reappeared with the cafe owner between them.  Za několik vteřin se objevili s kavárníkem mezi sebou.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorownership   oxide   oxychloride   oxygen   oxygen sensor   pacemaker   pacing   package