Nainstalujte si:
       

Překlad owned


owned = vlastnil; vlastněný; vlastněný (7. p.)
privately owned = soukromý; v soukromém vlastnictví;

Překlad owned z webu:
Owned and operated.  Japonci ji jen vlastnili a zajišťovali provoz.
He owned nothing.  Nic netušil.
Second, privately owned by whom?  Zadruhé, jeho vlastník je kdo?
Everybody, of course, owned a share.  A všichni se na tom samozřejmě podíleli.
Do you know who owned the warehouse?  Víte, komu to skladiště patřilo?
She had no idea who owned the building;  Netuší, kdo budovu vlastní.
Forrest would burn it before he owned it.  Forrest by ten barák radši zapálil, než by se ho ujal.
The house was modest and could've been owned by any local merchant.  Dům byl skromný a mohl patřit místnímu obchodníkovi.
He learned the name of the man who owned the firm.  Zjistil i jméno majitele firmy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorowner   ownership   oxide   oxychloride   oxygen   oxygen sensor   pacemaker   pacing