Nainstalujte si:
       

Překlad overwhelming


overwhelming = naprostý; ohromující; ohromný; drtivý; nepřekonatelný; zdrcující; zavalující; zaplavující; zmáhající; převyšující; nesmírný (překážky; štědrost); převinout
be overwhelming = být ohromný; být nepřekonatelný;

Překlad overwhelming z webu:
Floyd felt an overwhelming sense of relief and relaxation.  Floyda přepadl omračující pocit úlevy a odlehčení.
His fatigue was almost overwhelming him.  Byl tak unavený, že už nemohl dál.
She fought a sense of overwhelming panic.  Musela se vzepřít zničující panice, která ji přepadla.
Casey heard nothing, saw nothing, misery overwhelming her.  Lidé přicházeli a odcházeli.
You did it perfectly, she whispered, her sadness overwhelming her.  Udělal jste to dokonale, zašeptala, přemožena smutkem.
Yet what she felt most of all was an overwhelming sense of relief.  Co ale nejvíc převažovalo, byl uchvacující pocit úlevy.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorowned   owner   ownership   oxide   oxychloride   oxygen   oxygen sensor   pacemaker