Nainstalujte si:
       

Překlad overturn


overturn = převrhnout; převrátit se; převrat; převrácení; překocení; skácet; zrušit; zničit; zvrátit; překlopit (vozidlo); překotit; poklopit; převrátit (vozidlo); zrušit rozsudek při odvolání; porazit; zvrhnout se; politický převrat; překlopení; zvrácení; zboření
spring overturn = jarní cirkulace (vody); jarní vyrovnání (vody);

Překlad overturn z webu:
Wanting to overturn the country.  Chcete rozvrátit zemi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorovervoltage   overwhelming   owned   owner   ownership   oxide   oxychloride   oxygen