Nainstalujte si:
       

Překlad overrunning


overrunning = překračování; protáhnutí (schůze); přelomení; přetočení; překypění; předjíždění; přetékání; předbíhání; přeběhnutí; volnoběžka
overrunning clutch   overshoes   overshoot   overtime   overturn   overvoltage   overwhelming   owned