Nainstalujte si:
       

Překlad overrunning clutch


overrunning clutch = volnoběžka; volnoběh; překročí
roller-type overrunning clutch = válečková volnoběžka; volnoběžka s válečky;
overshoes   overshoot   overtime   overturn   overvoltage   overwhelming   owned   owner