Nainstalujte si:
       

Překlad overrun


overrun = zamořit; překročit; uštvat (během ap.); obsadit; překonat; překročení; přesah; učinit vpád; učinit nájezd; rozšířit se; zatopit; přetékat; přesahovat (přen.); schvátit (během); skluz; přetisk (polygr.); přetečení; zabrat; přeběhnout; překročený; přejet
cost overrun = překročení rozpočtu; překročení nákladů projektu;

Překlad overrun z webu:
They were being overrun by crazy people and drug addicts.  Chodilo tam příliš mnoho bláznů a narkomanů.
He concluded that the world was not exactly overrun with justice.  Došel k závěru, že na světě nevládne spravedlnost.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroverrunning   overrunning clutch   overshoes   overshoot   overtime   overturn   overvoltage   overwhelming