Nainstalujte si:
       

Překlad overlook


overlook = přehlédnout; prominout; dohlédnout; prolistovat; prohlédnout; prozkoumat; nedbat; čnět nad (7. p.); mít vyhlídku; vést; přezírat; uhranout; mít dozor; opominout; dohlížet; nevidět; tkalcovský mistr
scenic overlook = vyhlídka na panorama krajiny; vyhlídka na panoráma krajiny;

Překlad overlook z webu:
I haven't overlooked anything.  Já jsem nic nepřehlíd.
Fortunately, the youth overlooked this minor detail.  Naštěstí si toho mladík nevšiml.
We'll find evidence we've overlooked.  Najdeme důkazy, které jsme přehlédli.
It's so simple, it's easy to overlook.  Je to tak prosté, že se to dá snadno přehlédnout.
Now they sat on a high wall overlooking a flower garden.  Teď seděli na vysoké zdi obklopující květinovou zahradu.
I feel there is some fact we have overlooked.  Cítím, že tu je něco, co jsme přehlédli.
I also felt that my own cleverness had been overlooked.  Taky jsem měl pocit, že přehlédl, jak jsem chytrý.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroverrun   overrunning   overrunning clutch   overshoes   overshoot   overtime   overturn   overvoltage