Nainstalujte si:
       

Překlad overload


overload = přetížení; příliš naložit; velký náklad (příliš); přetížit (nákladem); naložit příliš na; přemodulování; přílišný náklad; příliš silný náboj; zahlcení; zahltit; naložit příliš; přetěžovat; přecpat (4. p.); zatěžovat (4. p.); příliš zatížit; nadproud
permissible overload = dovolené přetížení; přípustné přetížení;

Překlad overload z webu:
We're overloaded as it is.  Není jako my.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translator



overlook   overrun   overrunning   overrunning clutch   overshoes   overshoot   overtime   overturn