Nainstalujte si:
       

Překlad overlap


overlap = překrývat; přečnívat; kolidovat; překrytí; přeložení přes sebe; překrývající část; překrývat se; překrývání; přesahovat do; krýt se s (částečně); dublovat se s (částečně); přesah; dublování; přečnívání; dublovat; skluz; překryt; přeplátování; transgrese
frequency overlap = přesah kmitočtového pásma; kmitočtový přesah;

Překlad overlap z webu:
Their instincts overlap ours too;  Jejich instinkty také přesahují naše a my to neradi vidíme.
They have instincts that almost overlap our own ...  Mají instinkty, které téměř přesahují naše vlastní...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroverload   overlook   overrun   overrunning   overrunning clutch   overshoes   overshoot   overtime