Nainstalujte si:
       

Překlad overheads


overheads = režijní náklady; náklady na otop a osvětlení; režijní výdaje; zaslechnout
software overheads = pomocné operace; režie programových prostředků;
overlap   overload   overlook   overrun   overrunning   overrunning clutch   overshoes   overshoot