Nainstalujte si:
       

Překlad overhaul


overhaul = opravit; generálka (oprava ap.); renovace; renovovat; vyšetřit (zevrubně); rozebrat (zevrubně); generální oprava; prohlédnout zevrubně; dohonit; předhonit; předstihnout; podrobná prohlídka; přezkoušení; prohlédnout; vyšetření; důkladně vyšetřit; údržba
complete overhaul = celková prohlídka; celková oprava;
crankshaft overhaul = oprava klikového hřídele; renovace klikového hřídele;
engine overhaul = oprava motoru; údržba motoru; revize motoru;
general overhaul = generálka; zevrubná prohlídka;

Překlad overhaul z webu:
A complete engine overhaul and servicing.  Kompletní údržba motoru a servis.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroverhauling   overhead   overhead camshaft   overhead camshaft engine   overheads   overlap   overload   overlook