Nainstalujte si:
       

Překlad overhang


overhang = čnět (přečnívat); převis (vzhledem k přední / zadní nápravě); viset nad (též přen.); vznášet se nad (čím); být převislý nad; tyčit se nad (7. p.); přesahovat; přečnívání; tyčit se; viset; přepad; přečnívat; předklon; čelo vinutí; vyčnívat nad (7. p.)
aft overhang = zadní převis; převis vzadu;
body overhang = přesah karoserie; přesah nástavby;
front overhang = přední převis; vzdálenost čela karoserie od přední nápravy;
rear overhang = ; ;
winding overhang = vyložení vinutí (přesah);

Překlad overhang z webu:
Rain cascaded off the jutting overhang protecting the boxes.  Déšť trčel ze stříšky chránící lóže.
In the dry air beneath the overhang there was nothing to see.  V suchém vzduchu pod převisem nebylo vidět nic.
Some ten feet above them was an overhang of rock.  Asi deset stop nad nimi byl skalní převis.
There was a bundle of feathers under an overhang a few feet away.  Několik kroků od sebe zahlédla pod kamenným převisem chomáč peří.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroverhaul   overhauling   overhead   overhead camshaft   overhead camshaft engine   overheads   overlap   overload