Nainstalujte si:
       

Překlad overflowing


overflowing = přetékání; přetékající; přebytečný; přelití; nadpočetný; záplava; kypění; překypování; rozvodňující se; rozlití; hojný; rozlévání; zaplavování; přelévání; záplavy; přelisovaný výrobek
full to overflowing = přeplněný;

Překlad overflowing z webu:
The dumpster was overflowing with a varied hash of industrial scrap.  Kontejner přetékal horou nejrůznějšího průmyslového odpadu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorovergrowth   overhang   overhaul   overhauling   overhead   overhead camshaft   overhead camshaft engine   overheads