Nainstalujte si:
       

Překlad overflow


overflow = přetékat; záplava; zalít; vylít se; zaplavit; zátopa; přetok; přebytek (zejména lidí ap.); rozvodnit se; přetékání; nadbytek; hojnost; přepad; zatopit; přelití; nahrnout se; překypovat; rozlít se; přetéct; přelévat se; přetečení; přeplnit; přeliv
arithmetic overflow = aritmetické přeplnění; přeplnění;
record overflow = přeplnění věty; spojení stop;

Překlad overflow z webu:
The sewers overflowed in the rainy season and it was putrid.  V době dešťů stoky přetékaly a nepředstavitelně zapáchaly.
The gash was overflowing.  Voda se přelévala přes násep hliny.
A great storm rose up and the river overflowed.  Přišla silná bouřka a řeka se vylila z břehů a zaplavila údolí.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroverflow valve   overflowing   overgrowth   overhang   overhaul   overhauling   overhead   overhead camshaft