Nainstalujte si:
       

Překlad over again


over again = znovu; opět; nadto
over and over again = znovu a znovu;

Překlad over again z webu:
Her warmth flooded over again at his obvious pleasure.  Znovu ho zahřálo u srdce, jak je nadšená, že on má radost.
As she lived over and over again the months that followed.  A znovu a znovu prožívala ve snech i měsíce, které po ní následovaly.
It struck him deadcenter and he went over again with a yell.  Dostal plný náraz a s výkřikem pod něj spadl.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroverburden   overcast   overdraft   overdue   overfall   overflow   overflow valve   overflowing