Nainstalujte si:
       

Překlad ouzel


ouzel = kos černý; kos; ovální
ring ouzel = kos horský; kolohřivec;
ovation   over again   overburden   overcast   overdraft   overdue   overfall   overflow