Nainstalujte si:
       

Překlad outside


outside = vně (2. p.); vnější; vnějšek; nejzazší; venek (vnější strana); venku; zjev; venkovní; externí; zvenku; mimo; ven; vnější strana; vzhled (vnější); povrch (vnější); zevnější; nejvýše pravděpodobný; skoro; málem; nad; za; viditelná stránka; kraj; cizí
be outside = být vně (2. p.); být mimo; být málo pravděpodobný;
from outside = z venku; zvenčí; from the outside = z venku;
on the outside = na vnější straně;

Překlad outside z webu:
Outside the castle?  Až budeme venku z hradu?
An outside call.  Hovor zvenku.
Go on outside now.  Jdi hned ven.
Call in the outside guards.  Svolejte z venku stráže!
It was full dark outside now.  Venku už byla úplná tma.
Bring her on the lawn outside the elevator.  Na vozíku.
In time the police car stopped outside the station.  Auto zastavilo před stanicí včas.
People were shouting inside the hall and outside it.  V síni i mimo ni se rozlehl pokřik.
We have such a tiny knowledge of the outside world.  O světě venku víme tak malinko.
He tossed the letters on the cot and went outside the cell.  Pohodil dopisy na kavalec a vyšel z cely.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroutstanding   ouzel   ovation   over again   overburden   overcast   overdraft   overdue