Nainstalujte si:
       

Překlad outrageous


outrageous = pobuřující; odporný; násilnický; urážlivý; hrubý; překračující všechny meze; ostudný; fantastický; bezmezný; nesmírný; neskutečný; nesnesitelný; nemravný; zločinný; nelidský; nekřesťanský; nestoudný; otřesný; příšerně drahý; příšerný; chucpe; odporně
be outrageous = být strašný (nemožný); bejt nemožnej;

Překlad outrageous z webu:
That is outrageous!  To je ostudné!
He had been expecting something outrageous.  Nino se od ní odklonil, aby se jí nedotýkal tělem.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroutset   outside   outstanding   ouzel   ovation   over again   overburden   overcast