Nainstalujte si:
       

Překlad output


output = výstup; výkon; mít výstup (o programu, např. textový ..); výtěžek; těžba (celková); objem výroby; výstupní; produkt; produkce (celková); výroba; výstupní jednotka; východ; vytěžené množství; odběr (skloviny z tavicí pece); tvorba; dílo; výsledek; odbyt
active output = wattový výkon; činný výkon (na výstupu);
actual output = skutečný výkon; užitečný výkon; efektivní výkon; skutečný; efektivní výzkum;
aggregate output = úhrnná výroba; celková výroba;
average output = střední výkon; průměrná výroba;

Překlad output z webu:
In the reverse direction, his outputs were even more eccentric.  Naopak jeho výstupy byly mnohem excentričtější.
Hal was switching from visual to audio output.  Hal se přepnul z vizuálního výstupu na akustický.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroutput end   output shaft   output signal   outrageous   outset   outside   outstanding   ouzel