Nainstalujte si:
       

Překlad output end


output end = strana odevzdávané síly; strana pohonu; strana spojky; strana setrvačníku; strana odevzdávané síly motoru
engine output end = spojková strana motoru; hnací strana motoru;
output shaft   output signal   outrageous   outset   outside   outstanding   ouzel   ovation