Nainstalujte si:
       

Překlad outlook


outlook = výhled; vyhlídka; rozhled; názor (filoz.); náhled; hlídka; vyhlídky; mentalita; perspektiva (vyhlídka); vyhlídkový; orientace; představa; rozhledna
have a narrow outlook = mít zúžený obzor;

Překlad outlook z webu:
You must have a terrific outlook on life, he said.  Musíš mít senzační názor na život, ocenil.
It had given him a limited and somewhat paranoid outlook on life.  To mu skýtalo omezený a poněkud paranoidní pohled na život.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroutput   output end   output shaft   output signal   outrageous   outset   outside   outstanding