Nainstalujte si:
       

Překlad outline


outline = obrys; náčrt; přehled; skica; hranice; čára; kontura; udělat obrys; vyznačit obrysy; naskicovat; načrtnout; navrhnout; nárys; silueta (obličeje); narýsovat; nástin; nastínit; naznačit (dát návod); ukázat (v hlavních rysech); osnova; profil; rysy; črtat
bony outline = obrys kosti; kontura kosti;
builder's outline = stavitelský náčrtek; stavitelský nárys;
character outline = návrh znaku; obrys znaku;
in outline = heslovitý; heslovitě; v hrubých rysech; v náčrtu;
repair outline = návod na opravu;

Překlad outline z webu:
The outline was very distinct.  Jejich obrysy byly poměrně čisté.
There were shelves whose outline he felt he knew.  Zahlédl regály a police, jejichž obrysy poznával.
It was snowcovered now, its outline blurring.  Byla teď úplně zasněžená, její obrysy se překrývaly se sněhem.
A pulsing red cursor crept through the outline of a doorway.  Pulzující červený kurzor se sunul dveřmi.
If he looked directly at that null point, no outline would form.  Když hleděl přímo do výchozího bodu, žádné tvary nevyvstaly.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroutlines   outlook   output   output end   output shaft   output signal   outrageous   outset