Nainstalujte si:
       

Překlad outfit


outfit = výbava; výstroj; vybavení; výzbroj; výprava (parta); parta; šaty; skupina; organizace; oblek; vybavit; vyzbrojit; vystrojit; oblečení; potřeby; zařízení; sada nářadí; vybavení auta; vypažení; vystrojení; myšlenka; spiknutí; vystrojovat; vyzbrojovat
camping outfit = jízdní souprava; výbava obytného přívěsu;
tool outfit = souprava nářadí; vybavení nářadím; výbava nástrojů;

Překlad outfit z webu:
What outfit you from - wait a minute, 3rd of the 17th, right?  Z které jste jednotky - moment, třetí od sedmnáctého, správně?
A brown outfit and the cap.  Hnědé montérky a čepice.
He's got his outfit organized and trained like a real army.  Zorganizoval a vycvičil ten spolek jako skutečnou armádu.
Another year before the name of the outfit surfaces .  Další rok trvalo, než na povrch vyplavalo jméno organizace...

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorouting   outlay   outlet   outline   outlines   outlook   output   output end