Nainstalujte si:
       

Překlad outfall


outfall = ústí řeky; odtok; výtok; odpad (stoky ap.); ústí; vyústění; odvodňovací příkop; závěrový profil; odpadní kanál; výtokový otvor; odpadní potrubí; odtokové potrubí; odpadový žlab; recipient; boj na velkou vzdálenost
submerged outfall = výus pod hladinou; zatopená výus;
outfit   outing   outlay   outlet   outline   outlines   outlook   output