Nainstalujte si:
       

Překlad outer


outer = vnější; krajní; zevnější; vnějškový; venkovní; objektivní; externí; krajní vodič; vnější obal; vnější vložka; zevní; rám vnější


Překlad outer z webu:
Outer torpedo tube doors are open.  Vnější víka torpédových šachet otevřena.
The outer door slammed.  Ozvalo se bouchnutí vnějších dveří.
In my outer office.  V předsíňce mé kanceláře.
He pushed the outer door.  Strčil do vnějších dveří.
He pointed to the outer wall.  Ukázal nahoru na vnější zeď.
I've married a woman from outer space.  Vzal jsem si za ženu tvora odněkud z vesmíru.
At last he turned toward the outer doorway.  Nakonec se však obrátil k odchodu.
How does it feel to be from outer space?  Jaké to je, být z dalekého vesmíru?
Even the least kel'en has freedom of the outer shrine.  Dokonce i ten nejmenší kel'en smí do vnější svatyně.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroutfall   outfit   outing   outlay   outlet   outline   outlines   outlook