Nainstalujte si:
       

Překlad outcome


outcome = výsledek; závěr; konec; výsledkový; následek; zakončení; výchoz vrstvy (neočekávaný, geol.)
learning outcome = učební výsledek; výsledek učení;

Překlad outcome z webu:
The outcome going to be predictable as the next election.  Výsledek byl jednoznačný jako příští volby.
The actual outcome is preordained.  Výsledek je předem jasný.
And if so what might the outcome be?  A jestliže ano, jaký mohl být výsledek?
It wasn't programmed, but it was the outcome of programming.  Není to programované, ale je to důsledek programování.
All the skill in the dimensions can't change the outcome of one hand.  Veškeré schopnosti ze všech dimenzí nejsou při jediné hře nic platné.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatoroutcry   outer   outfall   outfit   outing   outlay   outlet   outline