Nainstalujte si:
       

Překlad outage


outage = vyřazení; vypnutí proudu; výpadek (proudu); vypadnutí (proudu); porucha v dodávce proudu; stav mimo provoz; porucha; vypnutí (proudu); nepohotovost; provozuneschopný stav; chybějící zboží; prostoj; nedodané zboží; provozní porucha; přerušení; výtrata
power outage = výpadek proudu; výpadek elektřiny;
outbreak   outcome   outcry   outer   outfall   outfit   outing   outlay