Nainstalujte si:
       

Překlad out-of-service


out-of-service = mimo provoz; nepoužívaný; nevyužitelný; správný
conditions out-of-service = mimopracovní podmínky; mimoprovozní podmínky;
outage   outbreak   outcome   outcry   outer   outfall   outfit   outing