Nainstalujte si:
       

Překlad ourselves


ourselves = my; sám; zbavit se
between ourselves = mezi námi; mezi čtyřma očima;

Překlad ourselves z webu:
Save ourselves three weeks.  Ušetříme tři týdny.
We gained ourselves a week of meat.  Získali jsme maso na celý týden.
We cannot saddle ourselves with them.  Nemůžeme si je uvázat na krk.
But let's just enjoy ourselves now.  Ale teď si s tím nedělejte hlavu.
Shall we go and find ourselves some transport?  Nepůjdeme se poohlédnout po nějakém odvozu?
And be warned we will defend ourselves if attacked.  A dávejte si pozor budeme se bránit, budemeli napadeni.
We use them not only to protect ourselves but to attack our enemies.  Užíváme je nejenom k ohraně, ale i k útoku na nepřítele.
I think we should take them and consider ourselves lucky.  Myslím, že bychom je měli najmout a říct si, že jsme měli štěstí.
If we don't get arrested and thrown in jail ourselves first.  Jestli nás ovšem ještě předtím nezatknou a neposadí do žaláře.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorout of action   out of court   out of date   out of fashion   out of hand