Nainstalujte si:
       

Překlad ought


ought = mělo by; mít; měl jsem; bys měl (pomocné sloveso); cokoliv (zast., bas.); něco (zast.); nějak (zast.); jakkoli (zast.); nula; správnost; doporučení; bys; měl bych; by měl


Překlad ought z webu:
Ought to be clear now.  Teď by už měl být mimo.
It ought to be her.  Měla by to být ona.
Perhaps you ought to.  Možná byste měl.
But perhaps it ought to wait.  Hrozně by potřeboval panáka.
Well, it damned well ought to be!  Ale měl by takový k sakru být!
You seek the orb that ought be on his tomb?  A kouli chtěl naň vrýti místo slov?
Doubtless you have weighed what we ought to do.  Nepochybně jste zvážila, co bychom měli dělat.
I know you been worryin, but you ought to quit on it now.  Vím, jak se o mne staráte, ale s tím byste měli teďko přestat.
Thing ought to be in a museum, you ought to be in grade school.  Ta věc by měla být v muzeu a fy na základní škole.
If he gets the background data he needs, it ought to, sir.  Jestli dostane podkladové údaje, které potřebuje, tak by mělo, pane.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorounce   our time   ourselves   out of action   out of court   out of date   out of fashion   out of hand