Nainstalujte si:
       

Překlad other


other = další; jiný; ostatní
any other = jiný (jakýkoliv, každý, žádný); žádný jiný; každý jiný;
attracted other = jiná atrakce; jiný zajímavý;
by other = jinými (7. p.); jiných (2. p.); dalších (2. p.);
each other = navzájem; se navzájem; sobě navzájem; jeden druhého; ob;

Překlad other z webu:
Other ...  To bys...
The other one.  Ten druhý.
And the other one.  Přes levé taky.
There is no other way!  Jinak to nejde!
She said so, the other day.  Tuhle mi to říkala.
The bar is on the other side.  Výčep je z druhé strany.
I held the vial in my other hand.  No asi ne, usoudil jsem.
She swept away towards one of the other doors.  Zamířila k jedněm dveřím.
In a few seconds he was on the other end.  Za pár sekund ho měl na drátě.
But it'd be a good lesson for all the other daimyos, neh?  Jejich zástava?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorought   ounce   our time   ourselves   out of action   out of court   out of date   out of fashion