Nainstalujte si:
       

Překlad oscilloscope


oscilloscope = osciloskop; osciloskopický; lnoucí
observation oscilloscope = osciloskop k pozorování; pozorovací mikroskop;
two-channel oscilloscope = dvoukanálový osciloskop; dvojkanálový osciloskop;

Překlad oscilloscope z webu:
And we ran it through the oscilloscope in the corner.  Připojili jsme osciloskop, támhle v rohu.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorother   ought   ounce   our time   ourselves   out of action   out of court   out of date