Nainstalujte si:
       

Překlad oscillator


oscillator = oscilátor; kdo váhá; kdo kolísá; oscilační; budič kmitů; samovolné posouvání kmitočtu
fork-controlled oscillator = ladičkový oscilátor; oscilátor řízený ladičkou;
Pierce oscillator = Pierceho oscilátor; Piercův oscilátor;
service oscillator = dílenský vysílač; pomocný vysílač;
slave oscillator = pomocný oscilátor; řízený oscilátor;
oscilloscope   other   ought   ounce   our time   ourselves   out of action   out of court