Nainstalujte si:
       

Překlad oscillation


oscillation = kmitání; oscilace (kmitání); chvění; vibrace; kývání; kolísání; kmit; změna znaménka (mat.); vibrování; váhání; záchvěv; oscilační; komíhání; kmitavý pohyb; chvěn; rozkmit; kmitočet
free oscillation = volné kmitání; volné kmity;
harmonic oscillation = harmonická oscilace; harmonické kmitání; harmonické kmity;
rolling oscillation = houpání (nástavby) kolem podélné osy; kymácení (nástavby) kolem podélné osy; příčné kmity; rozkmit;
oscillator   oscilloscope   other   ought   ounce   our time   ourselves   out of action