Nainstalujte si:
       

Překlad origination


origination = původ; počátek; vznik; vytvoření; tvoření; stanovení původu; uvedení v život; založení; tvůrce
data origination = vznik dat; prvotní pořizování dat;
ornament   oscillation   oscillator   oscilloscope   other   ought   ounce   our time