Nainstalujte si:
       

Překlad original


original = originál; originální; původní; počáteční; prvotní; nejstarší; rozený; vrozený; pravý; svérázný; jazyk; přirozený talent; svébytný; pra-; výchozí; osobitý; prvopočáteční; samorostlý; zdrojový; prvopis; počátek; začáteční; prvotní předloha; původní výroba
continuous tone original = polotónový originál;

Překlad original z webu:
Original sin.  Prvotní hřích.
And original work is risky.  A základní výzkum je riskantní.
What an original idea!  Jaký originální nápad!
They're also the original builders.  Postavili to tu.
It is the world's original sin.  To je základní hřích svéta.
Was he one of his original supporters?  Byl jedním z jeho původních stou­penců?
Burn your own copy of the original report.  Spalte svou vlastní kopii původní zpráry.
Carefully he folded the paper in its original creases.  Opatrně papír složil.
If you stretch it, it never regains its original proportions.  I když ji napneš, nikdy už nezíská zpátky své původní proporce.
I did not ask what had happened to the original owner.  Neptal jsem se, co se přihodilo původnímu vlastníkovi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatororiginal entry   origination   ornament   oscillation   oscillator   oscilloscope   other   ought