Nainstalujte si:
       

Překlad orifice


orifice = vstupní otvor; otvor; hrdlo; jícen; ústí; hubice; clona; tryska; otvorový; vypouštěcí otvor; ústí trubky; průchod; otvor trysky; týkající se otvoru
calibrated orifice = kalibrovaný otvor; kalibrovaná clona;
jet orifice = výstupní otvor trysky; otvor trysky;
nozzle orifice = otvor trysky; ústí trysky;
spray orifice = vstřikovací otvor; otvor trysky;

Překlad orifice z webu:
That raises the whole dreadful subject of … orifices .  To znovu vyvolává napořád ten odporný předmět tělních otvorů.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatororigin   original   original entry   origination   ornament   oscillation   oscillator   oscilloscope