Nainstalujte si:
       

Překlad organization


organization = organizace; organizování; uspořádání; organismus; organický systém; instituce; organizační; státní aparát
data organization = organizace dat; uspořádání dat;
memory organization = uspořádání paměti; organizace paměti;
non-profit organization = nevýdělečná; nezisková organizace;
nonprofit organization = nevýdělečná organizace; nezisková organizace;

Překlad organization z webu:
Every organization has someone like him.  Každé společenství má někoho, jako je on.
Was that the way their social organization had evolved?  Vyvinula se tímhle způsobem jejich sociální organizace?
They can be more ruthless than any organization on earth.  Oni jsou nemilosrdnější než jaká­koli jiná organizace na zeměkouli.
The bad guys have the initiative, we have organization and procedures.  Teroristi mají iniciativu, my máme organizaci a svoje metody.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatororiented   orifice   origin   original   original entry   origination   ornament   oscillation