Nainstalujte si:
       

Překlad organ


organ = orgán (ústrojí, hlas, mluvčí, časopis); ústrojí (orgán); varhany; kolovrátek; flašinet; složka; těleso; útvar; orgánový; orgán; ústroj; varhanní; stavitel varhan
barrel organ = kolovrátek; flašinet;
electric organ = elektrofonické varhany; elektrické ústrojí;
mouth organ = foukací harmonika; harmonika;
sense organ = čidlo; smyslový orgán;

Překlad organ z webu:
Canned organ music in the background.  V pozadí reprodukovaná varhanní hudba.
The swollen organ burst just as he was retracting tissue to get at it.  Napuchlý orgán praskl, právě když se k němu dostával.
He prayed again with organ music in the background.  Pak se znovu pomodlil za doprovodu tiché hudby varhan.
When things were still, the organ began, low and sad.  Když se shromáždění uklidnilo, začaly tiše a smutně hrát varhany.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatororganization   oriented   orifice   origin   original   original entry   origination   ornament