Nainstalujte si:
       

Překlad ordinary


ordinary = obyčejný; běžný; normální; obvyklý; průměrný; nešpičkový; řádný; běžná věc (jakákoliv); běžná činnost (jakákoliv); biskup ordinář; denní jídlo (v hostinci); hostinec; jídelna; kniha obřadních předpisů; právoplatný; sprostý; řadový; všední; obecný
in ordinary = v běžné; na systemizovaném místě;

Překlad ordinary z webu:
Ordinary politeness demanded it.  To byla věc dobrého vychování.
No ordinary book.  Není to obyčejná kniha.
It's just ordinary stone.  Je to jen obyčejný kámen.
It is no ordinary crime.  Není to obvyklý zločin.
This was obviously no ordinary cash machine.  Toto zjevně nebyl obvyklý přístroj.
The pencil was not an ordinary one.  Nebyla to běžná tužka.
It was much bigger than an ordinary bill.  Byla mnohem větší než obyčejná bankovka.
I don't think he was ever an ordinary man.  Pochybuji, že byl kdy obyčejný smrtelník.
It was too important to trust to an ordinary courier.  Bylo to příliš důležité, než aby to svěřil obyčejnému kury rovi.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatororgan   organization   oriented   orifice   origin   original   original entry   origination