Nainstalujte si:
       

Překlad ordinance


ordinance = pravidlo; nařízení; předpis; obřad (ritus, náb.); rozhodnutí; řízení osudu; výnos; vyhláška; vládní nařízení; vládní výnos; náboženský úkon; místní vyhláška; dodatek zákona; běžně
municipal ordinance = městská vyhláška; obecně závazné nařízení;

Překlad ordinance z webu:
It's a town ordinance.  Tak to tady vždycky bylo a bude.
They must be obeyed and overrule legally any manmade ordinance.  Musí být splněny a právně jsou nadřazeny jakémukoli umělému nařízení.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorordinary   organ   organization   oriented   orifice   origin   original   original entry