Nainstalujte si:
       

Překlad ordering


ordering = objednávání (2. p.); organizace; objednávací; objednávající; ražení; stavění; uspořádání; rozkazující; objednání; pořádání; objednací; objednávkový; seřazení; uklizenost
in ordering = při objednávání; nařízením (2. p., zorganizováním);

Překlad ordering z webu:
You're ordering me to stop?  Je to rozkaz?
Jack was still ordering his own thoughts, examining his own memories.  Jack si stále v hlavě srovnával myšlenky a zkoumal své vzpomínky.
We don't want guards ordering us about!  Nestojíme o to, aby nám někdo z hlídky poroučel!
He chortled at his acumen in ordering the mink.  Uchechtl se tomu nápadu s norkem.
Many of the dwarves spent their time piling and ordering the treasure;  Mnoho trpaslíků trávilo čas tříděním a pořádáním pokladu;

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorordinance   ordinary   organ   organization   oriented   orifice   origin   original