Nainstalujte si:
       

Překlad order


order = objednávka; pořadí; objednat; příkaz (platební); nařídit (3. p., 4. p.); přikázat; pořádek; řád (též věd., náb., společensky); na zakázku; uspořádání; postup; nařízení; řídit (spravovat); seřadit; zakázka; směrnice (pl.); stupeň (hodnostní); zřízení
administrative order = administrativní rozkaz; administrativní nařízení;
adoption order = rozhodnutí o adopci; soudní příkaz k adopci; příkaz k adopci;
alphabetical order = abecední řazení; setřídění podle abecedy;
back order = zpětná objednávka; ;

Překlad order z webu:
Order them!  Poručte jim!
I order it.  Je to můj rozkaz.
You would order her.  Nařídil by­ste jí to.
That is an order .  A to je rozkaz!
Now he's atrying to order us about!  A teď se nám snaží rozkazovat!
We need the shadows, in order to walk.  Abychom mohli jít, potřebujeme stíny.
Perhaps it was more of an order than a question;  Snad to byl spíš rozkaz než otázka.
You can take those reasons in any order you want.  Můžete si ty důvody přebírat jak chcete.
It was ordered by letter, and a postal order was enclosed.  Byl objednaný písemně v dopise a poštovní příkaz byl přiložený.
Can you give me some of the reasons, in order of importance?  Můžete mi uvést některé z důvodů, v pořadí podle důležitosti?

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatorordering   ordinance   ordinary   organ   organization   oriented   orifice   origin