Nainstalujte si:
       

Překlad orbital


orbital = orbitální; okružní; orbital; orbit; očnicový; okruhový; orbitální štěrbina
septum orbital = orbitální okraj; orbitální septum;

Překlad orbital z webu:
Computer reports orbital instability.  Počítač hlásí nestabilní dráhu.
We are analyzing orbital parameters at this time.  Analýza parametrů orbitu je v běhu.
Remember, this ship is designed for orbital operations.  Uvědom si, tahle loď je zkonstruována jen pro provoz na oběžné dráze.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatororder   ordering   ordinance   ordinary   organ   organization   oriented   orifice