Nainstalujte si:
       

Překlad orbit


orbit = oběžná dráha; oční důlek; obíhat; dráha (nebeských těles ap.); oběh (jeden, nebeských těles ap.); oblast; obíhat po oběžné dráze; kroužit; orbita (oběžná dráha); obruba oka (ptačího); sféra vlivu; létat po oběžné dráze; trajektorie; očnice; okruh; orbit
instantaneous orbit = okamžitá orbita; okamžitá oběžná dráha;
parking orbit = parkovací dráha; vyčkávací dráha;

Překlad orbit z webu:
In orbit somewhere.  Někde na orbitu.
Repeat the orbit is stable.  Opakuji, dráha je stabilní.
They still read stable orbit with all systems going.  Toho času se stále udává stabilní dráha.
For a considerable time they would descend, as the orbit decayed.  Museli klesat velice dlouho, než se loď rozpadla.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatororbital   order   ordering   ordinance   ordinary   organ   organization   oriented