Nainstalujte si:
       

Překlad orange


orange = pomeranč; oranžový; pomerančový; oranž; pomerančovník; pomerančový džus
mandarin orange = mandarinka; citrus mandarinka King;
methyl orange = oranž methylová; metylová oranž;

Překlad orange z webu:
The orange robes had all vanished from the parapets;  Z ochozů zmizely veškeré oranžové kutny;
Why the orange one?  Proč má sutanu oranžovou?
It was an orange one.  Byl oranžový.
Trumann choked on his orange juice.  Trumann polkl pomerančový džus.
He had a quart of orange juice in his fist.  V ruce držel sklenici pomerančového džusu.
The men had shaven heads and wore orange coveralls.  Muži měli oholené hlavy a nosili oranžové overaly.
Cut half with water and stir in dehydrated orange juice.  Dá se napůl zředit vodou a smíchat s dehydrovaným pomerančovým džusem.
Angie wore a snug, shortsleeved sweater the color of orange sherbet.  Angie stála s pokleslou bradou a ústy dokořán.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatororation   orbit   orbital   order   ordering   ordinance   ordinary   organ