Nainstalujte si:
       

Překlad options


options = volby (možnosti nastavení); možnosti (nastavení); na přání; zvláštní vybavení; dodatečné vybavení na přání; zvláštní příslušenství; parametry; optický vazební člen
backup options = zálohovací volby; zálohovací možnosti;
no options = není volby; není alternativy;
search options = hledací volby; vyhledávací možnosti;
special options = zvláštní volby; zvláštní vybavení;

Překlad options z webu:
Options were limited.  Barry neměl příliš na vybranou.
Our options are limited.  Náš výběr je omezen.
We keep our options open.  Zatím nechávám výběr otevřený.
One by one the options were being eliminated.  Vylučoval jednu možnost za druhou.
I'd like to leave my options open.  Rád bych měl možnost volby.

Pozn.: Pro přesnější překlad používejte PC Translatororange   oration   orbit   orbital   order   ordering   ordinance   ordinary